Bestellen |  Betalen |  Verzenden |  Retourneren |  Garantie |  Contact

Garantie

Beschadigde product

Controleer bij aflevering of de goederen in goede staat zijn, en de juiste aantallen zijn geleverd.
Eventuele producten met defecten, of verkeerd geleverde producten kunt u nog altijd melden per Email . We zullen dan binnen 24 uur antwoorden. Indien het geleverde inderdaad gebreken vertoont zullen wij natuurlijk voor vervanging zorgen.

Garantie voorwaarden

 1. Tecnovis geeft 25 jaar garantie op de corrosiebestendigheid van haar dubbelwandige rookkanalen. 
 2. De inbouw moet vakkundig, volgens de montagehandleiding geschieden. Hierbij moeten alle wettelijke voorschriften, en alle andere bouw- en veiligheidsvoorschriften worden gerespecteerd.
 3. De bouwdelen mogen niet met minderwaardiger metaalsoorten in kontakt staan. Bovendien mag de omgeving en de uitstromende rook niet verontreinigd zijn met gechloreerde koolwaterstoffen.
 4. De garantie omvat niet:De garantie omvat de levering van vervangende onderdelen voor beschadigde delen of secties.
  • Verslijtende delen zoals dichtringen
  • Lakken
  • Los isolatiemateriaal
  • Bewegende delen zoals afgaskleppen, toevoerregelaars, deurtjes
  • Materialen van andere producenten.
 5. De garantie omvat niet het installeren van de nieuwe pijp of sectie, noch de verwijdering van de beschadigde pijp.
 6. De garantie omvat niet die rookkanalen waarvan niet alle onderdelen zijn geleverd door Tecnovis.
 7. De garantie omvat niet rookkanalen die niet zijn geinstalleerd volgens de wetgeving in voege, of volgens de Tecnovis instructies.
 8. De garantie omvat niet enig defect toe te wijzen aan stormen, overstromingen, extreme omgevingsfactoren of andere schade veroorzaakt door rampen zoals vuur, aardbevingen, oorlogen, terroristische acties etcetera.
 9. Tecnovis is niet aansprakelijk voor schade of inkomstenderving als gevolg van het uit bedrijf zijn van de schoorsteen.