Rook in de kamer

Rook in de kamer

fumee

Rook terugslag is het gevolg van onvoldoende trek door de schoorsteen.Dus, de trek moet voldoende zijn om de rookgassen uit de kachel te trekken.
Bij het opwarmen komt soms rook terug omdat de schoorsteen nog niet opgewarmd is. De schoorsteen trekt alleen als hij van binnen warmer is als de buitenlucht. Verwarm de schoorsteen door een stuk krantenpapier op te rollen tot een fakkel en deze in de kachel te houden totdat de trek de juiste kant op gaat.
Vooral schoorstenen die langs de buitenwand lopen hebben vaak enige “opwarming” nodig.

Faktoren die de trek van een kachelpijp bepalen

De bouw van het rookkanaal en de trek

  • De diameter van de schoorsteen mag nooit kleiner zijn dan de diameter van de afvoeraansluiting van de kachel.
  • Schoorsteenlengte - De minimale lengte voor een schoorsteen voor een houtkachel is 4 meter, 6 meter is beter.
  • Schoorsteenlengte moet hoger zijn dan de nok van uw huis anders kunnen valwinden de rook terug de schoorsteen inblazen.

De toevoer van verbrandingslucht is van essentieel belang voor de trek
Een open haard heeft ongeveer 300 m3 lucht per uur nodig, een ‘dichte’ haard ongeveer 30 m3 per uur.
Een keukenventilator of afzuigkap zuigt veel meer lucht aan dan een schoorsteen. Dit kan leiden tot terugslag. Met andere woorden: de afzuigkap zuigt lucht de kamer via de kachelpijp.
Zorg dus voor voldoende aanvoer van verse lucht.

Invloed van de wind
De trek kan worden verstoord door:

  • Hoge bomen
  • Kliffen
  • Hoge gebouwen

Dit probleem kan meestal worden opgelost door de schoorsteen hoger te maken. In extreme gevallen moet er een afzuigventilator worden geïnstalleerd. Met een trekregelaar kan de trek van de schoorsteen worden gestabiliseerd.

  • Een hoge schoorsteen trekt meer. Als de trek niet voldoende is volstaat het soms om de schoorsteen hoger te maken.
  • Een schoorsteen met een ronde inzetpijp geeft normaal gesproken een betere trek dan een met een vierkante.
  • Het gebruik van bochtstukken in de pijp verkleint de trek. Als er bochtstukken moeten worden gebruikt heeft 2 x 45° de voorkeur boven 1 x 90°.

Let op dat alles goed werkt, prikkende ogen, misselijkheid of een roze huid duiden op koolmonoxide (= een gevaarlijk gas)